regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ INFOKRLD.PL

 

§ 1 Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Artykuł – Każdy tekst, notatka, wpis zamieszczony przez Administratora na Portalu.
  2. Administrator – Michał Idczak, NIP 1132707033, REGON 367303868.
  3. Komentarz – Każdy tekst dodany przez Użytkownika na Portalu.
  4. Portal, Serwis, InfoKRLD – oznacza stronę internetową prowadzoną przez Administratora.
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin Portalu określający prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników, dostępy pod adresem inforkrld.pl/regulamin
  6. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta ze string inforKRLD.pl

§ 2 Postanowienia Wstępne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy funkcjonowania Portalu działającego pod adresem InfoKRLD.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Nazwa Serwisu, teksty i artykuły które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej.
 4. Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

§ 3 Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 4. Użytkownik ma możliwość dodania Komentarza w Serwisie, w wyznaczony do tego miejscu zgodnie z poniższymi zasadami:
  1. Komentarz umożliwia wymianę informacji i opinii pomiędzy Użytkownikami oraz komentowanie Artykułów.
  2. Komentarz może zostać dodany przez Użytkownika po podaniu przez niego w przeznaczonym do tego formularzu poprawnego adresu email, podpisu oraz (w przypadku posiadania przez Użytkownika) adresu strony internetowej.
  3. Użytkownik dodający Komentarz oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do jego zamieszczenia.
  4. Każdy Komentarz dodany przez Użytkownika musi zostać zatwierdzony przez Administratora przed jego publikacją w Serwisie.

 § 4 Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w Serwisie informacji.
 2. Administrator zastrzega, że korzystanie z Serwisów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 3. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Administrator udostępnia na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5 Polityka Prywatności

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Portalu, zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania.
 2. Administrator zastrzega, że dane Użytkowników gromadzone i wykorzystywane są zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą zdania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 6 Postanowienia Końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyny.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.