Korea Północna w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA
Wiadomości

Korea Północna w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA

W ogłoszonej dziś nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA znalazły się odniesienia do konfliktu z Koreą Północną i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim.

Poniżej zamieszczamy fragmenty dokumentu, które zawierają odniesienia do Korei Północnej. W we wstępie odniesiono się do rosnącej siły wojsk KRLD oraz zagrożenia nuklearnego

Wojska amerykańskie pozostają najsilniejsze na świecie. Jednak przewaga Stanów Zjednoczonych zmniejsza się, gdy państwa konkurencyjne modernizują i rozbudowują swoje siły konwencjonalne i nuklearne. Wielu aktorów może teraz wystawiać szeroki arsenał zaawansowanych rakiet, w tym warianty, które mogą dotrzeć do amerykańskiej ojczyzny. Dostęp do technologii wzmacnia i ośmiela słabe państwa. Korea Północna – kraj, który głodzi swoich obywateli – wydaje setki milionów dolarów na broń nuklearną, chemiczną i biologiczną, która mogłaby zagrozić naszej ojczyźnie. […] Naszym zadaniem jest zapewnienie, że amerykańska przewaga militarna przetrwa, a w połączeniu z innymi elementami narodowej potęgi, jest gotowa chronić Amerykanów przed wyrafinowanymi wyzwaniami dla bezpieczeństwa narodowego.

W rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa obywateli oraz terytorium USA odniesiono się wprost do zagrożenia dopatrywanego w możliwości użycia przez Koreę Północną rakiet dalekiego zasięgu pisząc:

Korea Północna szuka możliwości zabicia milionów Amerykanów za pomocą broni jądrowej.

W kolejnych akapitach dodano:

W miarę jak liczba, rodzaje i skuteczność i zasięg pocisków rakietowych wzrasta, stają się one najpewniejszymi środkami dla państw takich jak Korea Północna do używania broni nuklearnej przeciwko Stanom Zjednoczonym. Korea Północna pozyskuje też broń chemiczną i biologiczną, która również może być przeniesiona przez pocisk rakietowy.

W części dotyczącej zwiększenia obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych przedstawione zostały jego podstawowe założenia.

Stany Zjednoczone stosują wielowarstwowy system obrony przeciwrakietowej skupiający się na Korei Północnej i Iranie w celu obrony naszej ojczyzny przed atakami rakietowymi. System ten będzie obejmował możliwość pokonania zagrożeń rakietowych przed ich wystrzeleniem. Wzmocniona obrona przeciwrakietowa nie ma na celu osłabienia stabilności strategicznej ani zakłócenia długotrwałych stosunków strategicznych z Rosją lub Chinami.

W rozdziale zatytułowanym „Zachowanie pokoju poprzez siłę” wspomniano o zagrożeniu płynącym z północnokoreańskiego programu atomowego i rakiet dalekiego zasięgu.

Plagą współczesnego świata jest niewielka grupa bandyckich reżimów, które łamią wszystkie zasady wolnych i cywilizowanych państw. […] Korea Północna jest rządzona bezlitosną dyktaturą bez szacunku dla godności ludzkiej. Od ponad 25 lat stosuje ona broń jądrową i rakiety balistyczne wbrew wszelkim swoim zobowiązaniom. Dziś te rakiety i broń zagrażają Stanom Zjednoczonym i naszym sojusznikom. Im dłużej będziemy ignorować zagrożenia ze strony krajów zdeterminowanych do rozprzestrzeniania i rozwijania broni masowego rażenia, tym gorsze stają się te zagrożenia i tym mniej mamy opcji obronnych.

Interesujący jest również fragment dotyczący strategii USA w kontekście regionu Indo-Pacyfiku

W Azji Północno-Wschodniej północnokoreański reżim gwałtownie przyspiesza realizację swoich programów cybernetycznych, jądrowych i balistycznych. Dążenie przez Koreę Północną do posiadania tej broni stanowi globalne zagrożenie, które wymaga reakcji na szczeblu światowym. Ciągłe prowokacje ze strony Korei Północnej skłaniają kraje sąsiadujące i Stany Zjednoczone do dalszego wzmacniania zabezpieczeń i podejmowania dodatkowych środków ochrony. A uzbrojona jądrowo Korea Północna mogłaby doprowadzić do rozprzestrzeniania najbardziej niszczycielskiej broni na świecie w regionie Pacyfiku i poza nim.

Sojusznicy amerykańscy mają kluczowe znaczenie dla reagowania na wzajemne zagrożenia, takie jak Korea Północna, oraz dla zachowania naszych wzajemnych interesów w regionie Pacyfiku. Nasz sojusz i przyjaźń z Koreą Południową, zbudowany w wyniku prób historycznych, jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Przyjmujemy z zadowoleniem i wspieramy silną rolę przywódczą naszego newralgicznego sojusznika, Japonii.

W dalszej części tego samego rozdziału USA przedstawia priorytetowe działania, jakie zamierza podjąć. Wśród nich jako działania polityczne i wojskowe opisane została między innymi współpraca z Koreą Południową i Japonią.

Będziemy współpracować z sojusznikami i partnerami w celu osiągnięcia pełnej, weryfikowalnej i nieodwracalnej denuklearyzacji na Półwyspie Koreańskim i zachowania systemu nierozprzestrzeniania broni jądrowej w Azji Północno-Wschodniej.

Utrzymamy obecność wojskową zdolną do odstraszania, a w razie potrzeby, pokonywania przeciwników. Wzmocnimy nasze długotrwałe relacje militarne i zachęcimy do rozwoju silnej sieci obronnej z naszymi sojusznikami i partnerami. Na przykład będziemy współpracować w zakresie obrony przeciwrakietowej z Japonią i Koreą Południową w celu osiągnięcia zdolności obronnych na danym obszarze. Pozostajemy gotowi zareagować z przytłaczającą siłą na agresję Korei Północnej i udoskonalimy możliwości wymuszania denuklearyzacji półwyspu.

Przy okazji opublikowania dokumentu głos zabrał Prezydent Stanów Zjednoczonych. W swoim przemówieniu również odniósł się do kwestii bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim

Nasza kampania wywarcie maksymalnego nacisku na reżim północnokoreański zaowocowała cięższymi niż kiedykolwiek sankcjami. Zjednoczyliśmy naszych sojuszników w bezprecedensowym wysiłku, aby odizolować Koreę Północną, ale jest jeszcze dużo do zrobienia. Ameryka i jej sojusznicy podejmą wszelkie niezbędne kroki w celu osiągnięcia denuklearyzacji i zapewnienia, że reżim ten nie może zagrozić światu.

Ta sprawa powinna zostać załatwiona długo przed moim urzędowaniem, kiedy było to wiele łatwiejsze. Ale zostanie to załatwione. Nie mamy wyboru.

 

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego to przygotowywany przez rząd dokument, który przedstawia główne obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych oraz sposób, w jaki administracja planuje sobie z nimi radzić.

Poprzedni taki dokument został opublikowany w 2015 roku przez ówczesnego prezydenta Baraka Obamę. W niej również znalazło się odniesienie do Korei Północnej i broni masowego rażenia, jednak temat ten był rzadziej poruszany i położono na niego mniejszy akcent.

pełna treść dokumentu w języku angielskim

 

 

źródło whitehouse, tłumaczenie własne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.